top of page

Miten voit, urheilija ja taiteilija?

Tiesitkö, että urheilijoilla ja taiteilijoilla on mielen terveyden oirehtimista enemmän kuin muulla väestöllä?  Koska urheilu ja taide tarjoavat meille niitä seuraaville äärimmäisen arvokkaita ja sykähdyttäviä hetkiä, on todella surullinen ristiriita, jos juuri sinä urheilija tai taiteilija voit huonosti.


Tutkimustietoa Suomesta


Urheilijoista joka neljännes kokee masennus- ja ahdistusoireilua, ja lähes viidennes raportoi syömisen ongelmista. Noin puolet on kokenut ylikuormitustilan, jonka riskiä myös tyypilliset uneen liittyvät haasteet lisäävät. Lisäksi urheilijoista 60 % on kokenut jonkun traumaattisen kokemuksen, ja heistä noin 10% potee traumaoireita.

Myös taiteilijoilla on masennus- ja ahdistusoireilua, ja heistä yli puolet onkin huolissaan omasta jaksamisestaan. Taiteilijoista jopa 40% on harkinnut myös ammatin vaihtoa tai on jo vaihtanutkin viimeisen vuoden aikana. Kuten urheilijoilla, myös etenkin tanssitaiteilijoilla syömiseen liittyvä oireilu on korostunut.


Mikä aiheuttaa pahoinvointia?


Urheilu sisältää paljon erilaisia vaativuustekijöitä, joilla on todettu olevan yhteys mielen hyvin- ja pahoinvointiin. Urheilijan tulee olla harjoitteluun sitoutunut ja koko arki rakentuu tukemaan urheilussa etenemistä. Suunnitelmallisuudesta voi kehittyä huomaamattakin pakottavaa ja jouston vara kapeutuu. Paineet onnistumiselle kasvavat pala palalta yhä suuremmiksi ja vaikeammiksi käsitellä.

Taiteilijat kohtaavat työssään paljon haasteita esimerkiksi työn epäsäännöllisyyteen liittyen. Työ pirstaloituu moneen projektiin, eikä varsinaista työyhteisöä ole usein ollenkaan. Työn jatkuvuuteenkaan ei voi luottaa. Taloudelliset huolet ovat arkipäivää ja joskus taiteilija joutuu turvautumaan muuhun työhön turvatakseen elannon. Huolet ja huolestuneisuus vaikeuttavat herkästi myös taiteen tekemisen luovaa prosessia.


Onneksi myös jotain hyvää!


Sekä urheilijoilla että taiteilijoilla on jatkuva kehittymiseen ja parempaan pyrkimisen mentaliteetti, mikä voi altistaa mielen pahoinvoinnin oireilulle. He antavat itsestään paljon ja panostavat, ja silti saattavat miettiä, onko se sittenkään tarpeeksi. Tunnistatko tästä itsesi?

Urheilussa ja taiteessa toimiminen kuitenkin tuottaa myös hyvinvointia. Esimerkiksi taitoja, joista on myös hyötyä muussa elämässä. Useimmiten urheilijat ja taiteilijat kokevat saavansa tekemisestään itseluottamusta ja pystyvyyden tunteita. Mikäs sen parempaa! Lisäksi urheilun ja taiteen parissa rakentuu esimerkiksi ongelmanratkaisutaitoja ja tunnesäätelytaitoja.

Nämä kaikki lisäävät voimavaroja, jotka lisäävät tyytyväisyyden tunteita ja mielen toimintakykyä. Innostus ja kehittymishalu ruokkii jatkamaan. Merkityksellisyyden ja tekemisen imun kokemukset ovatkin usein hyvin vahvoja sekä urheilijoilla että taiteilijoilla.


Mikä avuksi?


Yksin jääminen haasteiden kanssa on varsin yleistä urheilijoilla ja taiteilijoilla. Ei välttämättä edes ymmärretä tarvitsevansa apua, eikä sitä välttämättä osata hakea. Heidän mielen pahoinvoinnin yleisyydestä tietäen, apua tulisikin heille aktiivisesti tarjota. Mikäli varhaisia huolimerkkejä jaksamisessa ei huomioida, menetämme lopulta niin hyvinvointia kuin tuottavuutta urheilussa ja taiteessa.

Seurassa tai organisaatiossa tulisikin olla ymmärrystä mielen terveyttä tukevista ja suojaavista tekijöistä sekä mahdollisista riskitekijöistä, minkä pohjalta olisi rakennettu toimintasuunnitelma mielen hyvinvoinnin tukemiseen ja ongelmiin puuttumiseen. Tällainen seuran tai organisaation mielen hyvinvointia tukeva toimintatapa turvaisi kunkin urheilijan ja taiteilijan jaksamista ja toimintakykyä.

Myös juuri sinä, urheilija ja taitelija, tarkkailethan jaksamistasi ja haet matalalla kynnyksellä apua? Usein johonkin tiettyyn kokemaasi haasteeseen fokusoitu viiden kerran hoitokin voi olla jo varsin auttavaa sekä jaksamisesi että toimintakykysi näkökulmasta. Saatat saada uusia näkökulmia ja ratkaisuja esimerkiksi siihen, mitkä tekijät kuormittavat ja mitkä vahvistavat hyvinvointiasi. Otathan rohkeasti yhteyttä UTHAn asiantuntijoihin!

Luethan lisää myös UTHAn nettisivuilta palveluistamme ja tulevista koulutuksistamme urheilijoiden ja taitelijoiden hyvin- ja pahoinvointiin liittyen!

Voi hyvin!


Kirjoittaja Jaana Blom

 

Lisäluettavaksi sopii mm.

Kaski, S., Arvinen-Barrow, M., Kinnunen, U. & Parkkari, J. (2020). Miten huippu-urheilijan mieli voi? Nykyisten ja entisten huippu-urheilijoiden henkinen hyvinvointi Suomessa. Liikuntatieteellisen seuran tutkimuksia ja selvityksiä nro 18.


Ruusuvirta, M., Lahtinen, E., Rensujeff, K. & Leppänen, A. (2022). Taiteen ja kulttuurin barometri 2022. Taiteilijoiden työhyvinvointi. Cuporen verkkojulkaisuja 72.20 views0 comments

Comments


bottom of page