top of page

Henkinen terveys urheilussa ja taiteessa

Henkisestä terveydestä tai mielenterveydestä puhuminen ei perinteisesti ole kuulunut urheilun eikä taiteen eetokseen. Tänä päivänä kuitenkin tiedämme, ettei taide, saati urheilu suojaa henkiseen terveyteen liittyviltä haasteilta. Urheilijaa ja taiteilijaa voidaan tukea ja auttaa.


Urheilijoiden ja taiteilijoiden henkisen terveyden asema UTHA tekee pioneerityötä Suomessa urheilijoiden, lopettaneiden urheilijoiden sekä eri alojen taiteilijoiden henkisen terveyden edistämiseksi. Toimintamme on moniammatillista ja teemme asiakkaillemme henkisen terveyden kartoituksia, hoitosuunnitelmia sekä toteutamme niitä hoidollisen ja psykoterapeuttisen lähestymistavan kautta.


Urheilijaa ja taiteilijaa edesauttaa, kun hän on tietoinen omista henkistä terveyttä suojaavista tekijöistä kuten myös sitä kuormittavista riskitekijöistä. Varhainen tunnistaminen sekä nopeat toimenpiteet ennaltaehkäisevät ongelmien syntymistä ja kumuloitumista.
Teemme taiteilijoiden ja urheilijoiden henkisen terveyden kartoituksia. Kartoituksen tarkoituksena on saada mahdollisimman laaja ja kokonaisvaltainen käsitys urheilijan/taiteilijan henkisen terveyden tilasta. Sillä saadaan tärkeää informaatiota nykyhetkeen vaikuttavien asioiden taustoista sekä mitkä tekijät suojaavat tai toisaalta ilmenevät riskitekijöinä henkisen terveyden alueella. Kartoituksessa käydään läpi henkiseen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä monesta eri näkökulmasta sen eri tasolla:


1. suorituskyky, 2. hyvinvointi, 3. mielenterveys.


Kartoitukseen kuuluu esitäytettävä henkisen terveyden kyselylomake, kliiniseen taiteen ja urheilupsykologiaan perehtyneen psykologin kliiniset haastattelut. Aikaa kartoitukseen kuluu muutama tunti, ja sen lisäksi varataan aika myös palautekeskustelulle.

Kerätyn informaation pohjalta teemme suunnitelman, joka käydään urheilijan/taiteilijan kanssa läpi suullisesti. Kartoitukseen osallistuja saa palauteen myös kirjallisesti (lausunto).


Kartoituksen ja palautekeskustelun jälkeen edetään hoitosuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin. Urheilija/taiteilija voi kartoituksen pohjalta jatkaa hoitosuunnitelman toteuttamista meidän kanssamme tai hän voi hakeutua haluamansa terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle, jolle voimme toimittaa lausunnon sekä tarvittaessa käydä hoitoneuvottelun.


Annamme urheilijan/taiteilijan luvalla palautteen myös esimerkiksi urheilijan valmentajalle ja voimme käydä valmentajien tai muiden urheilijan/taiteilijan lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kanssa neuvotteluita osallistujan suorituskykyyn ja henkiseen terveydentilaan liittyen. Nämä sovitaan erikseen ja toteutetaan urheilijan/taiteilijan toiveiden mukaisesti.
Asiakkaamme ”suosittelevat kartoitusta muillekin urheilijoille ja taiteilijoille”. Kartoitus ”on auttanut ymmärtämään fyysisen kuormituksen yhteydestä henkiseen hyvinvointiin” ja ”valmentaja/auttajataho sai apua selvityksestä auttaakseen minua eteenpäin”.


Meihin voit olla yhteydessä, mikäli olet kiinnostunut omasta tai yhteisösi ja organisaatiosi henkisen terveyden tilasta. Meidän kanssamme voit myös tehdä työterveyspsykologiseen työhön liittyvän yhteistyösopimuksen. Autamme mielellämme kaikissa kysymyksissä, niin henkisen terveyden edistämiseen kuin psyykkiseen oireiluun liittyvissä tilanteissa.


Seuraavassa blogipostauksessa käsittelemme hieman kriisiä ja traumaa.

Tervetuloa mukaan matkaamme Huippumieleen!

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page