top of page

Milloin on hyvä vaatia ja milloin tukea?

Updated: Jun 7

Huippusuoritukseen liittyen on tärkeää tutkia ja hahmottaa vaatimisen ja tukemisen välistä dynamiikkaa. Vaatiminen tarkoittaa tässä sitä, että uskalletaan puskea ja haastaa toista tekemään asioita, kokeilemaan uutta. Joskus se tarkoittaa myös suoraa direktiivistä otetta, jossa osoitetaan, mitä tavoitteen saavuttaminen edellyttää työnteon näkökulmasta. Tukeminen tarkoittaa etupäässä validointia, toisen tilanteeseen empaattisesti suhtautumista ja toisen ymmärtämistä. Silloin usein kannatellaan kokemusta. Ihminen ei ole asiansa kanssa yksin.

Liene sanomattakin selvää, että vaatiminen voi liiallisena estää kukoistuksen, onnistumisen ja kasvun. Se rikkoo, ei rakenna. Sen sisään on laadittu kriittinen viesti: ”kelpaat vasta kun”.   Yhtä lailla tukeminen voi mennä liian pitkälle. Tukemalla pidetään huoli, että ihminen ei tee muutosta, vaan velloo samassa suossa vuodesta toiseen. Suorituskyvyn kehittämisen näkökulmasta ääripäät eivät tuota tulosta.

Kun toiminnalla on tavoitteita, valtaa tulee käyttää ja tekoja on tehtävä. Muutoin tavoitteiden mukainen toiminta ei mahdollistu.  Vaatimus tehdä voi olla juuri se oleellinen työntövoima saada itsensä liikkeelle ja kokeilla jotain suurempaa. Tukeminen kohti tavoitteiden mukaista tekemistä saa ihmisen parhaimmillaan kukoistamaan, koska hän tietää, että tulee kannatelluksi. Häntä katsotaan lempein katsein. Hän tuntee, että on tärkeä.

Milloin vaatia ja milloin tukea? Siihen ei ole yksiselitteistä vastausta. Molempia tarvitaan ja usein samaan aikaan. Energiaa tehdä tulee siitä, kun on kannateltu. Kannatellussa olossa on väljyyttä kokea ja antaa itsensä olla. Jotta ihminen energisoituu liikkeelle, tarvitaan myös työntöapua tehdä asioita. Vaatimustason on siis tärkeää olla korkealla, varsinkin kun tavoitteena on huippusuoritus.  Vaatiminen ja tukeminen voivat olla toista kunnioittavaa, autonomiaa ja pätevyyden tunnetta tukevaa. Yhtä lailla ne voivat estää ihmisen toimimisen, kasvun mahdollisuuden ja kyvykkyyden tunteen. Tiedätkö, miten itse toimit ja toivot muiden toimivan?

Kirjoittanut Satu Kaski 

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page