Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Mieli urheilussa – Kliinisen urheilupsykologian koulutuskokonaisuus

Mieli urheilussa – Kliinisen urheilupsykologian koulutuskokonaisuus

Aika: tammikuu 2024 – kesäkuu 2024

Paikka: Helsinki, Arkadiankatu 21 a 10

 

Mieli urheilussa- Kliinisen urheilupsykologian koulutus on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi kliinisen urheilupsykologisen osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille, kuten valmentajille ja urheilutoimenjohtajille.

Koulutus sisältää läsnäolokoulutuspäivien lisäksi tehtäviä sekä kirjallisuuteen tutustumista ja kaksi pienryhmä ohjausta (vapaaehtoinen työnohjauksellinen, viikolla 12–13 ja 20–21).

Muun muassa Jyväskylän yliopiston psykologian opiskelijoilla mahdollisuus hakea koulutuksesta korvaavia opintopisteitä (ota yhteyttä yliopistoon, mikäli olet kiinnostunut opintopisteiden saamisesta). Kokonaisuus vastaa yhteensä 6 opintopistettä.

 

Tavoitteet osa I: (1–6)

 • Opiskelija tietää, mitä kliininen urheilupsykologia tarkoittaa ja mihin se pohjautuu
 • Opiskelija tietää, mitä henkinen hyvinvointi tarkoittaa ja mitkä ovat tyypilliset hyvinvoinnin haasteet urheilussa
 • Opiskelija tietää, mitä henkinen pahoinvointi ja mielenterveyshäiriöt tarkoittavat ja miten ne ilmenevät urheilussa
 • Opiskelija osaa tunnistaa yleisimmät varomerkit ja tietää, mitkä ovat henkisen terveydenhoidon keskeiset toimintatavat
 • Opiskelija tietää, mitä vastuuton ja epäasiallinen toiminta on sekä miten siihen puututaan ja mitä turvaaminen tarkoittaa
 • Opiskelijalla on tietoa, miten omassa toimintaympäristössä henkistä hyvinvointia voidaan tukea.

Sisältö:

 1. Kliininen urheilupsykologia (7 h), ajankohta 26.1.2024

–    Mitä kliininen urheilupsykologia tarkoittaa?

–    Mitä henkinen hyvinvointi ja pahoinvointi tarkoittaa?

–    Miten hyvinvointi ja pahoinvointi näyttäytyy urheilun kokonaiskentässä?

 –   Henkisen hyvinvoinnin haasteet urheilussa (7 h) 1.3.2024

 • Urheilijan arki ja elämänhallinnan tunne
 • Hyvinvointia haastavat tekijät
 1. Pahoinvointi ja mielenterveyshäiriöt urheilussa (7 h) 15.3.2024
 • Tyypilliset henkisen terveyden oireet ja mielenterveyshäiriöt urheilussa
 • Arvioinnin merkitys ja sen haaste
 1. Urheiluun liittyvät suojaavat ja altistavat tekijät (7 h) 5.4.2024
 • Kuormitus-, vaativuus- ja stressitekijät sekä niiden merkitys henkiseen hyvinvointiin
 • Altisteisuuden merkitys hyvinvoinnille
 1. Urheilukulttuurin ja toimintatapojen merkitys henkisessä terveydessä (7 h) 3.5.2024
 • Vastuuton, epäasiallinen toiminta ja väkivalta urheilussa
 • Vastuullinen toiminta ja turvaamiskäytänteet – asiantuntijan vastuu
 • Kulttuurin muutos ja sen haasteet
 • Avun hakemisen esteet ja avunhakemista tukeva kulttuuri
 1. Etiikka urheilupsykologisessa työssä (7 h) 7.6.2024
 • Ammattietiikan merkitys
 • Ammattietiikka urheilussa
 • Ammattieettiset kulmakivet

Hinta: yhteensä 900 (+ alv 24 %), hinta sisältää materiaalin, koulutuspäivillä aamukahvin sekä pienryhmämahdollisuuden kaksi kertaa. Poikkeustapauksissa voi osallistua vain yksittäisiin päiviin (200 €/päivä + alv 24%). Ota yhteys koulutuksen johtajaan, mikäli olet kiinnostunut yksittäisistä päivistä.

Ilmoittautumiset osoitteeseen info@utha.fi, lisätietoja koulutuksen johtajalta: satu.kaski@utha.fi

Koulutukseen otetaan max 20, koulutus järjestetään, kun osallistujia on vähintään 9.

Opintokokonaisuuteen kuuluu myös II osuus, joka on tarkoitettu kliinistä urheilupsykologista työtä tekeville terveydenhuollon ammattilaisille. II osion käyminen edellyttää osion I käymistä tai vastaavan opintokokonaisuuden suorittamista (esimerkiksi The IOC Diploma on

Mental Health in Elite Sport)

Tavoitteet osa II: (7–12)

 • Opiskelija tietää, mitkä ovat hyvän hoitosuhteen keskeiset elementit ja mitkä tekijät terapeuttisessa interventiossa otetaan urheilussa huomioon.
 • Opiskelija osaa hyödyntää omaa viitekehystä pahoinvoinnin lieventymisen lisäksi hyvinvointia ja suorituskykyä vahvistaen

Osio II (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)

 1. Arviointimenetelmät ja niiden merkitys (7 h)
 • Urheilussa käytetyt yleiset arviointimenetelmät
 • Henkisen terveyden kartoitus
 • Muut menetelmät
 • Hyödyt ja potentiaaliset haitat
 1. Mielenterveys ja sen tukeminen urheilussa (7 h)
 • Psykoterapeuttisen avun kulmakivet
 • Ongelmiin tarttuminen ja vahvuuksien hyödyntäminen
 1. Hyvinvoinnin ongelmien fokusoitu hoito (7 h)
 • Lyhytinterventioiden merkitys urheilussa
 • Esimerkkejä, mihin fokus, kun aikaa on rajallisesti
 1. Tyypilliset teemat ja niiden käsittely kliinisessä työssä (7 h)
 • Vaativuus ja kriittisyys urheilussa – hoidon fokusoiminen
 • Haitallinen jännitys ja ahdistuksen käsittely
 • Kehon ja syömisen kanssa kipuilun käsittely
 • Riippuvuudet ja niiden käsittely
 1. Kriisi- ja traumatyö urheilussa (7 h)
 • Loukkaantuminen ja kuntoutuksen elementit psykologisessa työssä
 • Ylikuormitustilojen psykologinen hoito
 • Sietokyvyn ylitykset ja niiden käsittely
 • Traumojen hoito urheilussa
 1. Urheilukonteksti ja sen osana oleminen (7 h)
 • Urheilu hyvinvointia tukevana
 • Varhaiset interventiot ja niiden merkitys
 • Valta osana urheilua