Siirry suoraan sisältöön

UTHA Oy järjestää: Mieli taiteessa – kliinisen taiteen psykologian koulutuspäivä

Mieli Taiteessa- Kliinisen taiteen psykologian koulutus on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi kliinisen taiteen psykologisen osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille, kuten taiteen alan asiantuntijoille, ohjaajille, johtajille ja taiteilijoille.

Aika: 29.1.2024 klo 0900-1630

Paikka: Clear mind Oy toimitilat: Arkadiankatu 21 A 10 Helsinki

Tavoite:

 • Tietää, mitä kliininen taiteen psykologia tarkoittaa
 • Tietää, mitä henkinen pahoin- ja hyvinvointi on taiteen kentässä
 • Tietää, miten henkistä hyvinvointia voidaan tukea taiteen moninaisessa maastossa

Sisältö:

Klo 9.00 Aloitus

 • Taiteen kentän moninainen maasto
 • Mitä kliininen taiteen psykologia tarkoittaa

Klo 10.30 Henkinen hyvin- ja pahoinvointi taiteessa

 • Henkisen hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin yleiset ilmentymät taiteen kentällä

Klo 12.00 Lounas

Klo 13.00 Henkisen hyvinvoinnin tuki

 • Eri konteksteihin liittyvä tuki ja sen muodot

Klo 14.30 Kahvi

Klo 15.00 Henkisen hyvinvoinnin tuki jatkuu

 • Esimerkkejä eri konteksteista

”Mielen hauraus ja hulluus on luovuudessa tarpeen – uskomuksesta spontaaniin luovuuteen”

”Liiallisesta kulttuurillisesta altistumisesta kohti riittäviä yksilöllisiä rajoja”

Klo 16.30 Päivän päätös

Ilmoittautumiset osoitteeseen info@utha.fi 28.12.2023 mennessä.

Lisätietoja satu.kaski@utha.fi

Hinta 150 € (+ alv 24 %)

Hinta sisältää materiaalin, aamu- ja päiväkahvin

UTHA Oy järjestää:
Mieli urheilussa – Kliinisen urheilupsykologian koulutuskokonaisuus
Aika: tammikuu 2024 – kesäkuu 2024
Paikka: Helsinki, Arkadiankatu 21 a 10

Mieli urheilussa- Kliinisen urheilupsykologian koulutus on tarkoitettu terveydenhuollon
ammattilaisten lisäksi kliinisen urheilupsykologisen osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille,
kuten valmentajille ja urheilutoimenjohtajille.
Koulutus sisältää läsnäolokoulutuspäivien lisäksi tehtäviä sekä kirjallisuuteen tutustumista ja
kaksi pienryhmä ohjausta (vapaaehtoinen työnohjauksellinen, viikolla 12–13 ja 20–21).
Muun muassa Jyväskylän yliopiston psykologian opiskelijoilla mahdollisuus hakea koulutuksesta
korvaavia opintopisteitä (ota yhteyttä yliopistoon, mikäli olet kiinnostunut opintopisteiden
saamisesta). Kokonaisuus vastaa yhteensä 6 opintopistettä.

Tavoitteet osa I: (1–6)
• Opiskelija tietää, mitä kliininen urheilupsykologia tarkoittaa ja mihin se pohjautuu
• Opiskelija tietää, mitä henkinen hyvinvointi tarkoittaa ja mitkä ovat tyypilliset hyvinvoinnin
haasteet urheilussa
• Opiskelija tietää, mitä henkinen pahoinvointi ja mielenterveyshäiriöt tarkoittavat ja miten ne
ilmenevät urheilussa
• Opiskelija osaa tunnistaa yleisimmät varomerkit ja tietää, mitkä ovat henkisen terveydenhoidon
keskeiset toimintatavat
• Opiskelija tietää, mitä vastuuton ja epäasiallinen toiminta on sekä miten siihen puututaan ja
mitä turvaaminen tarkoittaa
• Opiskelijalla on tietoa, miten omassa toimintaympäristössä henkistä hyvinvointia voidaan
tukea.

Sisältö:
1. Kliininen urheilupsykologia (7 h), ajankohta 26.1.2024)
– Mitä kliininen urheilupsykologia tarkoittaa?
– Mitä henkinen hyvinvointi ja pahoinvointi tarkoittaa?
– Miten hyvinvointi ja pahoinvointi näyttäytyy urheilun kokonaiskentässä?
2. Henkisen hyvinvoinnin haasteet urheilussa (7 h) 1.3.2024
– Urheilijan arki ja elämänhallinnan tunne
– Hyvinvointia haastavat tekijät
3. Pahoinvointi ja mielenterveyshäiriöt urheilussa (7 h) 15.3.2024
– Tyypilliset henkisen terveyden oireet ja mielenterveyshäiriöt urheilussa
– Arvioinnin merkitys ja sen haaste

4. Urheiluun liittyvät suojaavat ja altistavat tekijät (7 h) 5.4.2024
– Kuormitus-, vaativuus- ja stressitekijät sekä niiden merkitys henkiseen hyvinvointiin
– Altisteisuuden merkitys hyvinvoinnille

5. Urheilukulttuurin ja toimintatapojen merkitys henkisessä terveydessä (7 h) 3.5.2024
– Vastuuton, epäasiallinen toiminta ja väkivalta urheilussa

– Vastuullinen toiminta ja turvaamiskäytänteet – asiantuntijan vastuu
– Kulttuurin muutos ja sen haasteet
– Avun hakemisen esteet ja avunhakemista tukeva kulttuuri

6. Etiikka urheilupsykologisessa työssä (7 h) 7.6.2024
– Ammattietiikan merkitys
– Ammattietiikka urheilussa
– Ammattieettiset kulmakivet

Hinta yhteensä 900 (+ alv 24 %), hinta sisältää materiaalin, koulutuspäivillä aamukahvin sekä
pienryhmämahdollisuuden kaksi kertaa. Poikkeustapauksissa voi osallistua vain yksittäisiin päiviin
(200 €/päivä + alv 24%). Ota yhteys koulutuksen johtajaan, mikäli olet kiinnostunut yksittäisistä
päivistä. Huom! Mikäli et pääse jokaiseen livetapahtumaan, niin ole yhteydessä – tarvittaessa järjestämme etämahdollisuuden

Ilmoittautumiset osoitteeseen info@utha.fi, lisätietoja koulutuksen johtajalta: satu.kaski@utha.fi

Koulutukseen otetaan max 20, koulutus järjestetään, kun osallistujia on vähintään 9.

Ilmoittautuminen viimeistään 2.1.2024.

Opintokokonaisuuteen kuuluu myös II osuus, joka on tarkoitettu kliinistä urheilupsykologista työtä
tekeville terveydenhuollon ammattilaisille. II osion käyminen edellyttää osion I käymistä tai
vastaavan opintokokonaisuuden suorittamista (esimerkiksi The IOC Diploma on
Mental Health in Elite Sport)

Tavoitteet osa II: (7–12)
• Opiskelija tietää, mitkä ovat hyvän hoitosuhteen keskeiset elementit ja mitkä tekijät
terapeuttisessa interventiossa otetaan urheilussa huomioon.
• Opiskelija osaa hyödyntää omaa viitekehystä pahoinvoinnin lieventymisen lisäksi hyvinvointia ja
suorituskykyä vahvistaen

Osio II (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)

7. Arviointimenetelmät ja niiden merkitys (7 h)
– Urheilussa käytetyt yleiset arviointimenetelmät
– Henkisen terveyden kartoitus
– Muut menetelmät
– Hyödyt ja potentiaaliset haitat

8. Mielenterveys ja sen tukeminen urheilussa (7 h)
– Psykoterapeuttisen avun kulmakivet
– Ongelmiin tarttuminen ja vahvuuksien hyödyntäminen

9. Hyvinvoinnin ongelmien fokusoitu hoito (7 h)
– Lyhytinterventioiden merkitys urheilussa
– Esimerkkejä, mihin fokus, kun aikaa on rajallisesti

10. Tyypilliset teemat ja niiden käsittely kliinisessä työssä (7 h)
– Vaativuus ja kriittisyys urheilussa – hoidon fokusoiminen
– Haitallinen jännitys ja ahdistuksen käsittely
– Kehon ja syömisen kanssa kipuilun käsittely
– Riippuvuudet ja niiden käsittely

11. Kriisi- ja traumatyö urheilussa (7 h)
– Loukkaantuminen ja kuntoutuksen elementit psykologisessa työssä
– Ylikuormitustilojen psykologinen hoito
– Sietokyvyn ylitykset ja niiden käsittely
– Traumojen hoito urheilussa

12. Urheilukonteksti ja sen osana oleminen (7 h)
– Urheilu hyvinvointia tukevana
– Varhaiset interventiot ja niiden merkitys

Räätälöity koulutus

Räätälöimme asiakkaiden tarpeiden mukaan huippusuoritukseen ja hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

Utha Oy:n kliinisen urheilupsykologian asiantuntijoilta voitte saada valmentajakoulutukseenne osion:

 Valmentajien työhyvinvointi urheilussa, sisältäen:

Työhyvinvoinnin haasteet urheilussa

 • Työhyvinvoinnin edistämisen kulmakivet

  

Henkinen terveys urheilussa, sisältäen:

 • urheilijoiden henkisen terveyden
 • mistä kyse, mitkä ovat niin kutsuttuja hiljaisia merkkejä ja mitä tehdä.

 

 Osiot sisältävät sekä tutkittua että kliinistä tietoa. Halutessanne muokkaamme teille sopivan koulutuskokonaisuuden.

Ota yhteyttä: Satu Kaski 050-5904235, satu.kaski@utha.fi

 

 

Järjestämme koulutuksia tilauksesta taideyhteisöille ja organisaatiolle.

 • taiteilijan hyvinvointi
 • hyvinvoinnin haasteet ja edistämisen kulmakivet
 • hyvinvointi osana menestyksekästä brändiä.

Ota yhteyttä: Satu Kaski 050-5904235