Siirry suoraan sisältöön

Utha Helsinki

Satu Kaski, PsT, Utha Helsinki

satu.kaski@utha.fi

Kliiniseen urheilupsykologiaan erikoistunut urheilupsykologi (sert.)

  • Työnohjaaja
  • Skeematerapeutti; kouluttaja ja työnohjaaja (ISST sert.)
  • PCC, Professional Certified Coach
  • Organisaatiodynamiikan ja konsultaatiotyön syventävä koulutusohjelma (FINOD)
  • Kouluttajapsykoterapeutti (VET), erikoistuminen mm. EMDR, äkilliset traumaattiset kriisit
  • Tietokirjailija
Marjukka Laurola, PsM, Utha Helsinki

marjukka.laurola@utha.fi

Marjukka Laurola on muusikkotaustan omaava psykologi ja organisaatiokonsultti. Hän työskentelee laaja-alaisesti työterveyspsykologina, työnohjaajana, kouluttajana sekä psyykkisenä valmentajana taiteilijoiden ja luovien yhteisöjen parissa.

Marko Kuukasjärvi, psykoterapeutti, fysioterapeutti, Utha Helsinki

Marko Kuukasjärvi on peruskoulutukseltaan psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti sekä kognitiivinen psykoterapeutti. Hänellä on myös oma pitkä ura urheilijana. Marko työskentelee psykoterapeuttina sekä fysioterapeuttina erilaisten psyykkisten ongelmien kanssa. Erityisesti ahdistus-, jännitys-, kipuasiakkaiden kanssa. Hän myös on työskentelee kilpauran päättäneiden sekä erilaisten kehollisten oireista kärsivien asiakkaiden kanssa. Marko toimii myös psyykkisenä valmentajana urheilijoille.

Jaana Blom, PsM, psykoterapeutti, musiikkiterapeutti, orkesterimuusikko, auktorisoitu personal trainer, Utha Helsinki

Jaana Blom on muusikko- ja kilpaurheilutaustainen psykologi ja integratiivinen psykoterapeutti. Hänellä on omakohtaisten esiintymis- ja kilpailukokemusten lisäksi laaja koulutuskokonaisuus sisältäen sekä psykologian että musiikin ja liikunta-alankin opintoja. Jaana työskentelee laajasti niin mielenterveyden häiriöiden kuin hyvinvoinnin ja suorituskyvyn optimoimisenkin saralla

Tiia Eggert, PsL, Utha Helsinki

Tiia on psykoterapian erikoispsykologi, integratiivinen psykoterapeutti ja sertifioitu urheilupsykologi. Hänellä on myös kognitiivisen psykoterapian ja kognitiivisen hypnoterapian lisäpätevyys sekä lisäkoulutusta mm. hyväksymis- ja omistautumisterapiasta, psyykkisestä valmentamisesta, kehollisista menetelmistä ja hyväksyvästä tietoisesta läsnäolosta. Tiia laajentaa osaamistaan parhaillaan terveyspsykologian erikois- psykologikoulutuksessa. Hän työskentelee mielellään sekä taiteilijoiden että urheilijoiden parissa. 

Anna Ahto, PsM, KTM, psyykkinen valmentaja, Utha Helsinki

Anna Ahto on psykologi ja kauppatieteilijä, entinen käsipalloilija ja nykyinen aktiiviliikkuja. Hän työskentelee monipuolisesti urheilijoiden kanssa, heidän hyvinvointinsa sekä suorituksen kehittämisen edistämiseksi. Anna toimii myös työterveyspsykologina.

Annalla on lisäkoulutusta lyhytterapeuttisesta työskentelystä, hyväksymis- ja omistautumis- terapiasta, traumafokusoidusta kognitiivisesta lyhytterapiasta, hyväksyvästä tietoisesta läsnäolosta sekä psyykkisestä valmennuksesta.

Psykologtjänster också på svenska.

Hannele Helander, Psykoterapeutti, Psykiatrian erikoissairaanhoitaja

Hannele on psykiatrinen sairaanhoitaja, vaativan erityistason perheterapeutti ja kognitiivinen yksilöterapeutti. Lisäksi Hannele on StoRyn hyväksymä työnohjaaja. Hannele on käynyt hengityskoulu-ohjaaja koulutuksen ja on tällä hetkellä mindfulness- jatkokoulutuksessa. Hannelella on lisäkoulutusta myös skeematerapiasta ja hän on sertifiointivaiheessa tätä koulutusta.

.

Utha Tampere

Susanna Leppälä, MSc Sport & Exercise Psychology, Ratkaisukeskeinen Lyhytterapeuttikoulutettava, Psyykkinen Valmentaja, Sairaanhoitaja AMK

Susanna painottaa valmennus- ja terapiatyössään kognitiivista viitekehystä soveltaen työotteessaan esimerkiksi ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyttä, hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) sekä psykofyysisen terapian menetelmiä. Erityisosaamiseen kuuluu urheilu- ja liikuntapsykologian lisäksi työhyvinvointi, stressin säätely, masennus- ja ahdistuneisuushäiriöt, häiriintynyt syöminen sekä unen ja palautumisen haasteet.  

Susanna tekee tällä hetkellä lyhytterapian koulutusasiakkaita alennettuun hintaan 80,00€/tapaaminen.

Hippu Pintilä, PsM, Utha Tampere

Urheilupsykologi (sert.)
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti.
Johdon ja esimiestyön työnohjaaja.
Personal trainer, Mindfulness -ohjaaja CFM®, Uraohjaaja
Kognitiivinen psykoterapeuttiopiskelija (valm. kevät 2023).

 

Utha Jyväskylä

Elisa Jaala, PsM, työterveyspsykologi, Kognitiivinen psykoterapeutti, EMDR-terapeutti, musiikkiterapeutti (AMK) elisa.jaala@utha.fi

Elisan työskentelyote pohjautuu tasavertaiseen ja läsnäolevaan asiakassuhteeseen, mikä mahdollistaa asiakkaan vahvuuksien ja myös esteiden jäsentämisen. Esteet ovat usein uskomuksia, ajatuksia, tunteita ja kehonvireystilan muutoksia, mitä tutkimalla on mahdollisuus tulla tietoiseksi omista toimintatavoistaan ja tehdä toisenlaisia valintoja. Erityisesti kun suoritusta rajoittaa jokin jäsentymätön kokemus (esim. epäonnistuminen, pettymys, trauma) voi työskentelyssä löytyä uudenlaisia mahdollisuuksia päästä tavoitteisiin.

Riikka Pasanen, PsM, LitM, psyykkinen,valmentaja, riikka.pasanen@utha.fi

Riikka on urheilupsykologi (sert.) sekä psyykkinen valmentaja, jolla on monipuolisesti kokemusta useiden eri lajien urheilijoiden sekä harrastajien kanssa työskentelystä. Psyykkisenä valmentajana Riikka työskentelee niin yksilöiden, joukkueiden kuin valmentajienkin kanssa. Riikka on itsekin kilpaurheillut lapsesta saakka mm. suunnistuksen ja jalkapallon parissa, ja viimeiset kahdeksan vuotta crossfitin parissa

Marjo Kokko, psykoterapeutti. marjo.kokko@utha.fi

Marjo on psykofyysiseen/ sensomotoriseen psykoterapiaan erikoistunut psykoterapeutti, jonka työotteesta välittyy keho & mieli- yhteyden vahvistaminen, lempeä kohtaaminen ja turvallinen vuorovaikutus. Marjo on työskennellyt pitkään asiakkaiden parissa, joilla on haasteita vaativuuden, ahdistuksen, pelkojen, jännityksen ja syömisen pulmien takia. Lisäksi psykofyysinen/ sensomotorinen  psykoterapia sopii hyvin myös erilaisten vaikeiden elämäntapahtumien, kriisien ja traumojen tutkimiseen ja hoitoon. Terapian lisäksi Marjo kouluttaa ja toimii työnohjaajana.