Siirry suoraan sisältöön

Utha Helsinki

Satu Kaski, PsT, Utha Helsinki

satu.kaski@utha.fi

Kliiniseen urheilupsykologiaan erikoistunut urheilupsykologi (sert.)

  • Työnohjaaja
  • Skeematerapeutti; kouluttaja ja työnohjaaja (ISST sert.)
  • PCC, Professional Certified Coach
  • Organisaatiodynamiikan ja konsultaatiotyön syventävä koulutusohjelma (FINOD)
  • Kouluttajapsykoterapeutti (VET), erikoistuminen mm. EMDR, äkilliset traumaattiset kriisit
  • Tietokirjailija
Marjukka Laurola, PsM, Utha Helsinki

marjukka.laurola@utha.fi

Marjukka Laurola on muusikkotaustan omaava psykologi ja organisaatiokonsultti. Hän työskentelee laaja-alaisesti työterveyspsykologina, työnohjaajana, kouluttajana sekä psyykkisenä valmentajana taiteilijoiden ja luovien yhteisöjen parissa.

Marko Kuukasjärvi, psykoterapeutti, fysioterapeutti, Utha Helsinki

Marko Kuukasjärvi on peruskoulutukseltaan psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti sekä kognitiivinen psykoterapeutti. Hänellä on myös oma pitkä ura urheilijana. Marko työskentelee psykoterapeuttina sekä fysioterapeuttina erilaisten psyykkisten ongelmien kanssa. Erityisesti ahdistus-, jännitys-, kipuasiakkaiden kanssa. Hän myös on työskentelee kilpauran päättäneiden sekä erilaisten kehollisten oireista kärsivien asiakkaiden kanssa. Marko toimii myös psyykkisenä valmentajana urheilijoille.

Jaana Blom, PsM, psykoterapeutti, musiikkiterapeutti, orkesterimuusikko, auktorisoitu personal trainer, Utha Helsinki

Jaana Blom on muusikko- ja kilpaurheilutaustainen psykologi ja integratiivinen psykoterapeutti. Hänellä on omakohtaisten esiintymis- ja kilpailukokemusten lisäksi laaja koulutuskokonaisuus sisältäen sekä psykologian että musiikin ja liikunta-alankin opintoja. Jaana työskentelee laajasti niin mielenterveyden häiriöiden kuin hyvinvoinnin ja suorituskyvyn optimoimisenkin saralla

 

 

tiiauusikuva
Tiia Eggert, PsL, Utha Helsinki

Tiia on psykoterapian erikoispsykologi, integratiivinen psykoterapeutti ja sertifioitu urheilupsykologi. Hänellä on myös kognitiivisen psykoterapian ja kognitiivisen hypnoterapian lisäpätevyys sekä lisäkoulutusta mm. hyväksymis- ja omistautumisterapiasta, psyykkisestä valmentamisesta, kehollisista menetelmistä ja hyväksyvästä tietoisesta läsnäolosta. Tiia laajentaa osaamistaan parhaillaan terveyspsykologian erikoispsykologikoulutuksessa ja psykofyysisessä, luontopainotteisessa työnohjaajakoulutuksessa. Hän työskentelee mielellään sekä taiteilijoiden että urheilijoiden parissa. Ajankohtaisesti Tiialla on tilaa työnohjaukseen.

Anna Ahto, PsM, KTM, psyykkinen valmentaja, Utha Helsinki

Anna Ahto on psykologi ja kauppatieteilijä, entinen käsipalloilija ja nykyinen aktiiviliikkuja. Hän työskentelee monipuolisesti urheilijoiden kanssa, heidän hyvinvointinsa sekä suorituksen kehittämisen edistämiseksi. Anna toimii myös työterveyspsykologina.

Annalla on lisäkoulutusta lyhytterapeuttisesta työskentelystä, hyväksymis- ja omistautumis- terapiasta, traumafokusoidusta kognitiivisesta lyhytterapiasta, hyväksyvästä tietoisesta läsnäolosta sekä psyykkisestä valmennuksesta.

Psykologtjänster också på svenska.

Pauliina  Kauppila LL, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri,musiikin maisteri MuM, freelance-muusikko, Kasvatustieteen maisteri KM

Pauliina on aktiivinen freelance-muusikko ja osa-aikainen lääkäri. Taustaltaan kilpatason taitoluistelija. Hänellä on omakohtainen laaja freelance-musiikkikentän tuntemus sekä kattava käsitys julkisen terveydenhuollon rakenteesta ja haasteista. Hän toimii aktiivisesti Muusikkojen liitossa muusikoiden etujen ajamiseksi ja palveluiden kehittämiseksi. Pauliina työskentelee lääkärinä sekä julkisessa terveydenhuollossa että itsenäisenä ammatinharjoittajana. Lisäkouluttautuminen kuuluu hänellä luonnollisena osana sekä muusikon että lääkärin ammatinharjoittamiseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen.

Utha Tampere

Susanna Leppälä, MSc Sport & Exercise Psychology, Ratkaisukeskeinen Lyhytterapeuttikoulutettava, Psyykkinen Valmentaja, Sairaanhoitaja AMK

Susanna painottaa valmennus- ja terapiatyössään kognitiivista viitekehystä soveltaen työotteessaan esimerkiksi ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyttä, hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) sekä psykofyysisen terapian menetelmiä. Erityisosaamiseen kuuluu urheilu- ja liikuntapsykologian lisäksi työhyvinvointi, stressin säätely, masennus- ja ahdistuneisuushäiriöt, häiriintynyt syöminen sekä unen ja palautumisen haasteet.  

Susanna tekee tällä hetkellä lyhytterapian koulutusasiakkaita alennettuun hintaan 80,00€/tapaaminen.

Hippu Pintilä, PsM, Utha Tampere

Urheilupsykologi (sert.)
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti.
Johdon ja esimiestyön työnohjaaja.
Personal trainer, Mindfulness -ohjaaja CFM®, Uraohjaaja
Kognitiivinen psykoterapeuttiopiskelija (valm. kevät 2023).

 

Utha Jyväskylä

Riikka Pasanen, PsM, LitM, psyykkinen,valmentaja, riikka.pasanen@utha.fi

Riikka on urheilupsykologi (sert.) sekä psyykkinen valmentaja, jolla on monipuolisesti kokemusta useiden eri lajien urheilijoiden sekä harrastajien kanssa työskentelystä. Psyykkisenä valmentajana Riikka työskentelee niin yksilöiden, joukkueiden kuin valmentajienkin kanssa. Riikka on itsekin kilpaurheillut lapsesta saakka mm. suunnistuksen ja jalkapallon parissa, ja viimeiset kahdeksan vuotta crossfitin parissa

Marjo Kokko, psykoterapeutti. marjo.kokko@utha.fi

Marjo on psykofyysiseen/ sensomotoriseen psykoterapiaan erikoistunut psykoterapeutti, jonka työotteesta välittyy keho & mieli- yhteyden vahvistaminen, lempeä kohtaaminen ja turvallinen vuorovaikutus. Marjo on työskennellyt pitkään asiakkaiden parissa, joilla on haasteita vaativuuden, ahdistuksen, pelkojen, jännityksen ja syömisen pulmien takia. Lisäksi psykofyysinen/ sensomotorinen  psykoterapia sopii hyvin myös erilaisten vaikeiden elämäntapahtumien, kriisien ja traumojen tutkimiseen ja hoitoon. Terapian lisäksi Marjo kouluttaa ja toimii työnohjaajana.