Utha Helsinki

Satu Kaski, PsT, Utha Helsinki

Kliiniseen urheilupsykologiaan erikoistunut urheilupsykologi (sert.)

  • Työnohjaaja
  • Skeematerapeutti; kouluttaja ja työnohjaaja (ISST sert.)
  • PCC, Professional Certified Coach
  • Organisaatiodynamiikan ja konsultaatiotyön syventävä koulutusohjelma (FINOD)
  • Kouluttajapsykoterapeutti (VET), erikoistuminen mm. EMDR, äkilliset traumaattiset kriisit
  • Tietokirjailija
Marjukka Laurola, PsM, Utha Helsinki

Marjukka Laurola on muusikkotaustan omaava psykologi ja organisaatiokonsultti. Hän työskentelee laaja-alaisesti työterveyspsykologina, työnohjaajana, kouluttajana sekä psyykkisenä valmentajana taiteilijoiden ja luovien yhteisöjen parissa.

Marko Kuukasjärvi, psykoterapeutti, fysioterapeutti, Utha Helsinki

Marko Kuukasjärvi on peruskoulutukseltaan psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti sekä kognitiivinen psykoterapeutti. Hänellä on myös oma pitkä ura urheilijana. Marko työskentelee psykoterapeuttina sekä fysioterapeuttina erilaisten psyykkisten ongelmien kanssa. Erityisesti ahdistus-, jännitys-, kipuasiakkaiden kanssa. Hän myös on työskentelee kilpauran päättäneiden sekä erilaisten kehollisten oireista kärsivien asiakkaiden kanssa. Marko toimii myös psyykkisenä valmentajana urheilijoille.

Jaana Blom, PsM, psykoterapeutti, musiikkiterapeutti, orkesterimuusikko, auktorisoitu personal trainer, Utha Helsinki

Jaana Blom on muusikko- ja kilpaurheilutaustainen psykologi ja integratiivinen psykoterapeutti. Hänellä on omakohtaisten esiintymis- ja kilpailukokemusten lisäksi laaja koulutuskokonaisuus sisältäen sekä psykologian että musiikin ja liikunta-alankin opintoja. Jaana työskentelee laajasti niin mielenterveyden häiriöiden kuin hyvinvoinnin ja suorituskyvyn optimoimisenkin saralla

Tiia Eggert, PsL, Utha Helsinki

Tiia Eggert on psykoterapian erikoispsykologi ja integratiivinen psykoterapeutti. Hänellä on lisäkoulutusta mm. psykofyysisestä psykoterapiasta, hyväksyvästä tietoisesta läsnäolosta, ryhmäterapiasta, kognitiivisesta lyhytpsykoterapiasta ja psyykkisestä valmennuksesta.

Anna Ahto, PsM, KTM, psyykkinen valmentaja, Utha Helsinki

Anna Ahto on psykologi ja kauppatieteilijä, entinen käsipalloilija ja nykyinen aktiiviliikkuja. Hän työskentelee monipuolisesti urheilijoiden kanssa, heidän hyvinvointinsa sekä suorituksen kehittämisen edistämiseksi. Anna toimii myös työterveyspsykologina.

Annalla on lisäkoulutusta lyhytterapeuttisesta työskentelystä, hyväksymis- ja omistautumis- terapiasta, traumafokusoidusta kognitiivisesta lyhytterapiasta, hyväksyvästä tietoisesta läsnäolosta sekä psyykkisestä valmennuksesta.

Psykologtjänster också på svenska.

Utha Tampere

Susanna Leppälä, MSc Sport & Exercise Psychology, Psyykkinen valmentaja, Sairaanhoitaja (AMK), Utha Tampere, susanna.leppala@utha.fi

Susanna Leppälä on peruskoulutukseltaan kansainvälinen urheilu- ja liikuntapsykologian maisteri sekä psykiatriaan erikoistunut, Valviran laillistama sairaanhoitaja. Psyykkisenä valmentajana Susanna työskentelee sekä yksittäisten urheilijoiden, joukkueiden että valmentajien tukena. Lisäksi hän toimii erilaisissa asiantuntijatehtävissä urheilun ja työhyvinvoinnin parissa. Erityisosaaminen: Muutosprosessit, huippusuoritukseen valmistautuminen, uni ja palautuminen,stressin ja ahdistuksen hallinta, häiriintynyt syöminen.
Työskentelykielet: Suomi

Miia Metsänen, FT, Utha Tampere

Urheilupsykologi (sert.), Työterveyspsykologi
Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi.
Johdon työnohjaaja ja Coach (Master CSLE).
Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttiopiskelija (Valm. syksy 2023).

Hippu Pintilä, PsM, Utha Tampere

Urheilupsykologi (sert.)
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti.
Johdon ja esimiestyön työnohjaaja.
Personal trainer, Mindfulness -ohjaaja CFM®, Uraohjaaja
Kognitiivinen psykoterapeuttiopiskelija (valm. kevät 2023).

 

Utha Jyväskylä

Elisa Jaala, PsM, työterveyspsykologi, Kognitiivinen psykoterapeutti, EMDR-terapeutti, musiikkiterapeutti (AMK) elisa.jaala@utha.fi

Elisan työskentelyote pohjautuu tasavertaiseen ja läsnäolevaan asiakassuhteeseen, mikä mahdollistaa asiakkaan vahvuuksien ja myös esteiden jäsentämisen. Esteet ovat usein uskomuksia, ajatuksia, tunteita ja kehonvireystilan muutoksia, mitä tutkimalla on mahdollisuus tulla tietoiseksi omista toimintatavoistaan ja tehdä toisenlaisia valintoja. Erityisesti kun suoritusta rajoittaa jokin jäsentymätön kokemus (esim. epäonnistuminen, pettymys, trauma) voi työskentelyssä löytyä uudenlaisia mahdollisuuksia päästä tavoitteisiin.

Riikka Pasanen, PsM, LitM, psyykkinen,valmentaja, riikka.pasanen@utha.fi

Riikka on urheilupsykologi (sert.) sekä psyykkinen valmentaja, jolla on monipuolisesti kokemusta useiden eri lajien urheilijoiden sekä harrastajien kanssa työskentelystä. Psyykkisenä valmentajana Riikka työskentelee niin yksilöiden, joukkueiden kuin valmentajienkin kanssa. Riikka on itsekin kilpaurheillut lapsesta saakka mm. suunnistuksen ja jalkapallon parissa, ja viimeiset kahdeksan vuotta crossfitin parissa

Marjo Kokko, psykoterapeutti. marjo.kokko@utha.fi

Marjo on psykofyysiseen/ sensomotoriseen psykoterapiaan erikoistunut psykoterapeutti, jonka työotteesta välittyy keho & mieli- yhteyden vahvistaminen, lempeä kohtaaminen ja turvallinen vuorovaikutus. Marjo on työskennellyt pitkään asiakkaiden parissa, joilla on haasteita vaativuuden, ahdistuksen, pelkojen, jännityksen ja syömisen pulmien takia. Lisäksi psykofyysinen/ sensomotorinen  psykoterapia sopii hyvin myös erilaisten vaikeiden elämäntapahtumien, kriisien ja traumojen tutkimiseen ja hoitoon. Terapian lisäksi Marjo kouluttaa ja toimii työnohjaajana.