Ajankohtaista

Utha Oy avaa Tampereella ja Jyväskylässä vastaanotot syystalvella 2021. Tampereella osoitteessa Hallituskatu 9 D 68 ja Jyväskylässä Vapaudenkatu 24 a 22. Lisää infoa myöhemmin.

Henkinen terveys urheilussa. Utha koulutus Jyväskylässä. Tutustu koulutukseen tästä.

Kun mikään ei riitä – Liiallisen vaativuuden ja kriittisyyden käsittely urheilijoiden kanssa , webinaari. Katso tästä.

Mielenterveysongelmat urheilussa – Mitä tehdä? Etäkoulutus. Katso tästä.

11.8.2021 Urheilijoiden henkinen terveydenhuolto. Katso tästä.

9.3.2021 Kokonaisvaltainen urheilijan terveystarkastus – sisältää fyysisen ja henkisen terveyden tarkastuksen. Katso tästä.

9.11.2020 UUSI YHTEISTYÖ HUIPPUSUORITUKSEN TUKEMISEEN

UTHA eli Huippu-urheilijoiden, taitelijoiden ja huippu-suorituksen parissa työskentelevien henkisen terveyden asema (www.utha.fi) sekä HULA – Helsingin urheilulääkäriasema (www.hula.fi) aloittavat yhteistyön urheilijoiden ja muiden huippusuorituksen kanssa työskentelevien palvelemiseksi.

UTHA tarjoaa urheilijoille, esiintyville taiteilijoille, lopettaneille urheilijoille sekä valmentajille ja ohjaajille moniammatillista osaamista henkisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Teemme mm. henkisen terveyden kartoituksia, annamme kriisiapua, henkisen hyvinvoinnin konsultaatioita sekä fokusoitua terapeuttista tukea. Meiltä saat myös em. kohderyhmän työterveyspsykologiset palvelut. Hoito ja kuntoutus on aina suhteessa ja osana suorituskyvyn tukea.

Urheilulääketieteen säätiö sr ja sen Helsingin Urheilulääkäriasema (HULA) (www.hula.fi) tukevat ja edistävät urheilu- ja liikuntalääketieteellistä sekä liikuntatieteellistä tutkimusta, opetusta, koulutusta, palvelutoimintaa ja asiantuntijuutta. Säätiö ja HULA toimivat tiiviissä yhteistyössä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Clinicumin Liikuntalääketieteen yksikön kanssa, muodostaen yhdessä Helsingin Liikuntalääketieteen keskuksen.

HULA tarjoaa palveluitaan liikunnan aloittamista suunnittelevista huippu-urheilijoihin. HULA:sta saat lääkärien vastaanotto-, laboratorio-, kliiniset tutkimus-, kuntotestaus- liikuntafysiologian ja ravitsemusasiantuntijoiden palvelut. Henkilökunnallamme on vahva koulutustausta sekä pitkäaikainen kokemus urheilun ja liikunnan parissa toimimisesta.

UTHAn ja HULAn yhteistyö tarjoaa uuden kokonaisvaltaisen ratkaisun terveydenhuoltopalvelujen toteuttamiseen huippu-urheilijoille, taitelijoille ja muille huippu-suorituksen parissa työskenteleville.

Käy tutustumassa ja ota yhteyttä:

UTHA www.utha.fi, sähköposti: info@utha.fi tai satu.kaski@utha.fi.

HULA www.hula.fi, sähköpostitse info@hula.fi, puhelin 09 – 43 42 100.

Facebook: Helsingin urheilulääkäriasema; Instagram: helsinginurheilulaakariasema.

Henkisellä hyvinvoinnilla on väliä

Utha OY toimii palveluntarjoajana suunnitteilla olevalle Henkisellä hyvinvoinnilla on väliä tiedotushankkeelle.

Henkisellä hyvinvoinnilla on väliä – tiedotus- ja koulutushankkeella on kaksi päätavoitetta, joista toinen kohdistuu työsuhteisten ammattivalmentajien henkisen työhyvinvoinnin edistämiseen ja toinen urheiluorganisaatioiden ja ammattivalmentajien osaamisen lisäämiseen liittyen urheilijoiden henkiseen hyvinvointiin.

1. Tavoitteena on siis vahvistaa urheiluorganisaatioiden tietämystä henkisen työhyvinvoinnin merkityksestä valmentajien työssä sekä lisätä tietoa ammattivalmentajille työhyvinvointiin liittyvistä tekijöistä ja apukeinoista.

2. Tavoitteena on myös vahvistaa urheiluorganisaatioiden ja ammattivalmentajien tietoa henkisen hyvinvoinnin moninaisesta maastosta sekä antaa tietoa, mitä tällaisissa tilanteissa voi tehdä. Toisin sanoen lisätä urheilussa tietämystä henkisen hyvinvoinnin merkityksestä ja tarjota tietoa aiheesta sekä saattaa verkostot yhteen asiantuntijoita hyödyntäen. Samalla tavoitteena on lisätä kliinisen urheilupsykologian asiantuntijoiden käyttöä hyvinvoinnin tukemiseen urheilukentässä.

Tavoitteena:

a) tiedon lisäämisen lisäksi

b) edistää urheiluorganisaatioita luomaan ennaltaehkäiseviä toimintamalleja sekä

c) tuoda esille olemassa olevat matalankynnyksen palvelut sekä

d) edistää niin kutsutusti matalankynnyksen palveluiden toimivuutta urheilukulttuuriin urheilussa.

Avaamme pian hankkeeseen liittyvän oman sivun:

www.hyvinvoinnillaonväliä.fi

Lisätietoja: satu.kaski@utha.fi

© Copyright 2021 Utha Oy - All Rights Reserved