Siirry suoraan sisältöön

Ajankohtaista ja tulevaa

UTHA Oy järjestää: Syksy 2024
Mieli urheilussa – Kliinisen urheilupsykologian koulutuskokonaisuus
Aika: Elokuu 2024 – Marraskuu 2024
Paikka: Helsinki, Arkadiankatu 21 a 10


Mieli urheilussa- Kliinisen urheilupsykologian koulutus on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi kliinisen urheilupsykologisen osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille, kuten valmentajille ja urheilutoimenjohtajille.
Koulutus sisältää läsnäolokoulutuspäivien lisäksi tehtäviä sekä kirjallisuuteen tutustumista ja kaksi pienryhmä ohjausta (vapaaehtoinen työnohjauksellinen, viikoilla 41,42 ja 46).
Muun muassa Jyväskylän yliopiston psykologian opiskelijoilla mahdollisuus hakea koulutuksesta korvaavia opintopisteitä (ota yhteyttä yliopistoon, mikäli olet kiinnostunut opintopisteiden saamisesta). Kokonaisuus vastaa yhteensä 9 opintopistettä.

Tavoitteet osa I: (1–6)
• Opiskelija tietää, mitä kliininen urheilupsykologia tarkoittaa ja mihin se pohjautuu
• Opiskelija tietää, mitä henkinen hyvinvointi tarkoittaa ja mitkä ovat tyypilliset hyvinvoinnin haasteet urheilussa
• Opiskelija tietää, mitä henkinen pahoinvointi ja mielenterveyshäiriöt tarkoittavat ja miten ne ilmenevät urheilussa
• Opiskelija osaa tunnistaa yleisimmät varomerkit ja tietää, mitkä ovat henkisen terveydenhoidon keskeiset toimintatavat
• Opiskelija tietää, mitä vastuuton ja epäasiallinen toiminta on sekä miten siihen puututaan ja mitä turvaaminen tarkoittaa
• Opiskelijalla on tietoa, miten omassa toimintaympäristössä henkistä hyvinvointia voidaan tukea.

Sisältö:

1. Kliininen urheilupsykologia (7 h), ajankohta 23.8.2024 klo 9-16
– Mitä kliininen urheilupsykologia tarkoittaa?
– Mitä henkinen hyvinvointi ja pahoinvointi tarkoittaa?
– Miten hyvinvointi ja pahoinvointi näyttäytyy urheilun kokonaiskentässä?
2. Henkisen hyvinvoinnin haasteet urheilussa (7 h) 20.9.2024 klo 9-16
– Urheilijan arki ja elämänhallinnan tunne
– Hyvinvointia haastavat tekijät
3. Pahoinvointi ja mielenterveyshäiriöt urheilussa (7 h) 4.10.2024 klo 9-16
– Tyypilliset henkisen terveyden oireet ja mielenterveyshäiriöt urheilussa
– Arvioinnin merkitys ja sen haaste
4. Urheiluun liittyvät suojaavat ja altistavat tekijät (7 h) 21.10.2024 klo 9-16
– Kuormitus-, vaativuus- ja stressitekijät sekä niiden merkitys henkiseen hyvinvointiin
– Altisteisuuden merkitys hyvinvoinnille
5. Urheilukulttuurin ja toimintatapojen merkitys henkisessä terveydessä (7 h) 8.11.2024 klo 9-16
– Vastuuton, epäasiallinen toiminta ja väkivalta urheilussa
– Vastuullinen toiminta ja turvaamiskäytänteet – asiantuntijan vastuu
– Kulttuurin muutos ja sen haasteet
– Avun hakemisen esteet ja avunhakemista tukeva kulttuuri
6. Etiikka urheilupsykologisessa työssä (7 h) 25.11.2024 klo 9-16
– Ammattietiikan merkitys
– Ammattietiikka urheilussa
– Ammattieettiset kulmakivet

Hinta yhteensä 900 (+ alv 24 %), hinta sisältää materiaalin, lähikoulutuspäivillä aamukahvin sekä pienryhmämahdollisuuden kaksi kertaa. Poikkeustapauksissa voi osallistua vain yksittäisiin päiviin (200 €/päivä + alv 24%). Ota yhteys koulutuksen johtajaan, mikäli olet kiinnostunut yksittäisistä päivistä.

Koulutus järjestetään etänä, mutta ryhmän kanssa pyritään saamaan vähintään yksi livepäivä.

Ilmoittautumiset osoitteeseen info@utha.fi, lisätietoja koulutuksen johtajalta: satu.kaski@utha.fi
Koulutukseen otetaan max 20, koulutus järjestetään, kun osallistujia on vähintään 9.

Ilmoittautuminen viimeistään 1.8.2024

Opintokokonaisuuteen kuuluu myös II osuus, joka on tarkoitettu kliinistä urheilupsykologista työtä tekeville terveydenhuollon ammattilaisille. II osion käyminen edellyttää osion I käymistä tai vastaavan opintokokonaisuuden suorittamista (esimerkiksi The IOC Diploma on
Mental Health in Elite Sport)

Tavoitteet osa II: (7–12)
• Opiskelija tietää, mitkä ovat hyvän hoitosuhteen keskeiset elementit ja mitkä tekijät terapeuttisessa interventiossa otetaan urheilussa huomioon.
• Opiskelija osaa hyödyntää omaa viitekehystä pahoinvoinnin lieventymisen lisäksi hyvinvointia ja suorituskykyä vahvistaen
Osio II (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)
7. Arviointimenetelmät ja niiden merkitys (7 h)
– Urheilussa käytetyt yleiset arviointimenetelmät
– Henkisen terveyden kartoitus
– Muut menetelmät
– Hyödyt ja potentiaaliset haitat
8. Mielenterveys ja sen tukeminen urheilussa (7 h)
– Psykoterapeuttisen avun kulmakivet
– Ongelmiin tarttuminen ja vahvuuksien hyödyntäminen
9. Hyvinvoinnin ongelmien fokusoitu hoito (7 h)
– Lyhytinterventioiden merkitys urheilussa
– Esimerkkejä, mihin fokus, kun aikaa on rajallisesti
10. Tyypilliset teemat ja niiden käsittely kliinisessä työssä (7 h)
– Vaativuus ja kriittisyys urheilussa – hoidon fokusoiminen
– Haitallinen jännitys ja ahdistuksen käsittely
– Kehon ja syömisen kanssa kipuilun käsittely
– Riippuvuudet ja niiden käsittely
11. Kriisi- ja traumatyö urheilussa (7 h)
– Loukkaantuminen ja kuntoutuksen elementit psykologisessa työssä
– Ylikuormitustilojen psykologinen hoito
– Sietokyvyn ylitykset ja niiden käsittely
– Traumojen hoito urheilussa
12. Urheilukonteksti ja sen osana oleminen (7 h)
– Urheilu hyvinvointia tukevana
– Varhaiset interventiot ja

UTHA Oy järjestää: Mieli taiteessa – kliinisen taiteen psykologian koulutuspäivä

Mieli Taiteessa- Kliinisen taiteen psykologian koulutus on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi kliinisen taiteen psykologisen osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille, kuten taiteen alan asiantuntijoille, ohjaajille, johtajille ja taiteilijoille.

Aika: 7.10.2024 klo 0900-1630

Paikka: Clear mind Oy toimitilat: Arkadiankatu 21 A 10 Helsinki

Tavoite:

  • Tietää, mitä kliininen taiteen psykologia tarkoittaa
  • Tietää, mitä henkinen pahoin- ja hyvinvointi on taiteen kentässä
  • Tietää, miten henkistä hyvinvointia voidaan tukea taiteen moninaisessa maasto

Sisältö:

Klo 9.00 Aloitus

  • Taiteen kentän moninainen maasto
  • Mitä kliininen taiteen psykologia tarkoittaa

Klo 10.30 Henkinen hyvin- ja pahoinvointi taiteessa

  • Henkisen hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin yleiset ilmentymät taiteen kentällä

Klo 12.00 Lounas

Klo 13.00 Henkisen hyvinvoinnin tuki

  • Eri konteksteihin liittyvä tuki ja sen muodot

Klo 14.30 Kahvi

Klo 15.00 Henkisen hyvinvoinnin tuki jatkuu

  • Esimerkkejä eri konteksteista

”Mielen hauraus ja hulluus on luovuudessa tarpeen – uskomuksesta spontaaniin luovuuteen”

”Liiallisesta kulttuurillisesta altistumisesta kohti riittäviä yksilöllisiä rajoja”

Klo 16.30 Päivän päätös

Ilmoittautumiset osoitteeseen info@utha.fi 16.9.2024 mennessä.

Lisätietoja satu.kaski@utha.fi

Hinta 150 € (+ alv 24 %)

Hinta sisältää materiaalin, aamu- ja päiväkahvin

 

Utha Jyväskylä ja Utha

Tampere

Utha Oy:n Tampereen ja Jyväskylän vastaanotot on avattu. Tampereella osoitteessa Hallituskatu 9 D 68 ja Jyväskylässä Vapaudenkatu 43 L huone 12. Ota yhteyttä: infojkl@utha.fi ja infotre@utha

UTHA eli Huippu-urheilijoiden, taitelijoiden ja huippu-suorituksen parissa työskentelevien henkisen terveyden asema (www.utha.fi) sekä HULA – Helsingin urheilulääkäriasema (www.hula.fi) aloittavat yhteistyön urheilijoiden ja muiden huippusuorituksen kanssa työskentelevien palvelemiseksi.

UTHA tarjoaa urheilijoille, esiintyville taiteilijoille, lopettaneille urheilijoille sekä valmentajille ja ohjaajille moniammatillista osaamista henkisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Teemme mm. henkisen terveyden kartoituksia, annamme kriisiapua, henkisen hyvinvoinnin konsultaatioita sekä fokusoitua terapeuttista tukea. Meiltä saat myös em. kohderyhmän työterveyspsykologiset palvelut. Hoito ja kuntoutus on aina suhteessa ja osana suorituskyvyn tukea.

Urheilulääketieteen säätiö sr ja sen Helsingin Urheilulääkäriasema (HULA) (www.hula.fi) tukevat ja edistävät urheilu- ja liikuntalääketieteellistä sekä liikuntatieteellistä tutkimusta, opetusta, koulutusta, palvelutoimintaa ja asiantuntijuutta. Säätiö ja HULA toimivat tiiviissä yhteistyössä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Clinicumin Liikuntalääketieteen yksikön kanssa, muodostaen yhdessä Helsingin Liikuntalääketieteen keskuksen.

HULA tarjoaa palveluitaan liikunnan aloittamista suunnittelevista huippu-urheilijoihin. HULA:sta saat lääkärien vastaanotto-, laboratorio-, kliiniset tutkimus-, kuntotestaus- liikuntafysiologian ja ravitsemusasiantuntijoiden palvelut. Henkilökunnallamme on vahva koulutustausta sekä pitkäaikainen kokemus urheilun ja liikunnan parissa toimimisesta.

UTHAn ja HULAn yhteistyö tarjoaa uuden kokonaisvaltaisen ratkaisun terveydenhuoltopalvelujen toteuttamiseen huippu-urheilijoille, taitelijoille ja muille huippu-suorituksen parissa työskenteleville.

Käy tutustumassa ja ota yhteyttä:

UTHA www.utha.fi, sähköposti: info@utha.fi tai satu.kaski@utha.fi.

HULA www.hula.fi, sähköpostitse info@hula.fi, puhelin 09 – 43 42 100.

Facebook: Helsingin urheilulääkäriasema; Instagram: helsinginurheilulaakariasema.

Henkisellä hyvinvoinnilla on väliä

Utha OY toimii palveluntarjoajana suunnitteilla olevalle Henkisellä hyvinvoinnilla on väliä tiedotushankkeelle.

Henkisellä hyvinvoinnilla on väliä – tiedotus- ja koulutushankkeella on kaksi päätavoitetta, joista toinen kohdistuu työsuhteisten ammattivalmentajien henkisen työhyvinvoinnin edistämiseen ja toinen urheiluorganisaatioiden ja ammattivalmentajien osaamisen lisäämiseen liittyen urheilijoiden henkiseen hyvinvointiin.

1. Tavoitteena on siis vahvistaa urheiluorganisaatioiden tietämystä henkisen työhyvinvoinnin merkityksestä valmentajien työssä sekä lisätä tietoa ammattivalmentajille työhyvinvointiin liittyvistä tekijöistä ja apukeinoista.

2. Tavoitteena on myös vahvistaa urheiluorganisaatioiden ja ammattivalmentajien tietoa henkisen hyvinvoinnin moninaisesta maastosta sekä antaa tietoa, mitä tällaisissa tilanteissa voi tehdä. Toisin sanoen lisätä urheilussa tietämystä henkisen hyvinvoinnin merkityksestä ja tarjota tietoa aiheesta sekä saattaa verkostot yhteen asiantuntijoita hyödyntäen. Samalla tavoitteena on lisätä kliinisen urheilupsykologian asiantuntijoiden käyttöä hyvinvoinnin tukemiseen urheilukentässä.

Tavoitteena:

a) tiedon lisäämisen lisäksi

b) edistää urheiluorganisaatioita luomaan ennaltaehkäiseviä toimintamalleja sekä

c) tuoda esille olemassa olevat matalankynnyksen palvelut sekä

d) edistää niin kutsutusti matalankynnyksen palveluiden toimivuutta urheilukulttuuriin urheilussa.

Avaamme pian hankkeeseen liittyvän oman sivun:

www.hyvinvoinnillaonväliä.fi

Lisätietoja: satu.kaski@utha.fi

© Copyright 2021 Utha Oy - All Rights Reserved